Ninja Club

Grafik Ninja Club 2022 / 2023 

*zapisy na zajęcia są obowiązkowe. Odwołanie zajęć - na 2 godziny przed ich rozpoczęciem. Brak informacji w kwestii nieobecności powoduje naliczanie opłaty - zarówno w kwestii zajęć jednorazowych jak i karnetu. 

Zajęcia odbywają się od: 3 osób dorosłych oraz 2 zapisanych dzieci.  (informacja ze strony klubu: 2 godziny przed zajęciami).

W przypadku zapisu 2-3 dzieci na jedne zajęcia, ważne jest, aby dokonać zapisu wszystkich uczestników. W sytuacji, gdy mają Państwo z tym problem prosimy o informację o wszystkich dzieciach (telefonicznie, mailowo, fb), chcących uczestniczyć w zajęciach, aby zachowany został limit dzieci na 1 zajęciach.

Grafik Ninja Club 2022 / 2023

  • zajęcia dla dzieci realizujemy w systemie karnetowym - cena za zajęcia w karnecie wynosi 40 zł.
  • Karnety:

  • zajęcia pojedyncze dla dziecka: 45 zł
  • zajęcia pojedyncze dla rodzeństwa: 40 zł/osoba
  • Free Zone - wejście na 2 godziny (pod opieką osoby dorosłej): 30 zł

Zniżka dla rodzeństwa

2 osoby - minus 50 zł od ceny dwóch karnetów

3 osoby - minus 100 zł

4 osoby - minus 150 zł

 

DLACZEGO KARNET?

 

  • Stałe grupy oraz realizacja programu zajęć ninja dla dzieci w różnym wieku;
  • Brak konieczności opłacania zajęć każdorazowo - karnet jest wygodny dla Państwa oraz dla nas;
  • Sprawniejsza obsługa ze strony recepcji.
Czy muszę kupować karnet? Oczywiście nie, natomiast pierwszeństwo do udziału w zajęciach posiadają dzieci, które nabyły karnet, a cena zajęć pojedynczych jest wyższa. Może również dojść do sytuacji, że na zajęciach nie będzie miejsc.

 

 

 

  • inne wejścia, grupy, urodziny - prosimy o kontakt z naszą recepcją.

Karnet Ninja - Korzyści!  (dzieci).

a) Stałe grupy treningowe - realizacja autorskiego programu treningowego oraz progres. Nieregularny udział w zajęciach jest kłopotliwy podczas zajęć dla dziecka oraz trenera, który dostosować musi zajęcia do wszystkich uczestników.

b) Uczymy się wielu rzeczy gimnastycznych takich jak: przewrót w przód, w tył, stanie na głowie, stanie na rękach oraz wielu elementów na przeszkodach. Aby z materiałem iść dalej i uczyć nowych umiejętności trenerzy potrzebują, aby dziecko chodziło systematycznie.

c) brak konieczności opłaty zajęć każdorazowo.

d) w przypadku wypełnionej grupy mają Państwo zawsze zarezerwowane miejsce w wybrany dzień oraz godzinę.

e) w przypadku dwóch zgłoszonych nieobecności zajęcia można odrobić - nasza recepcja dobierze i zaproponuje odpowiedni termin.

f)  zniżki dla rodzeństwa: - 50 zł/od 2 karnetów, 100 zł/od 3 karnetów, 150 zł/od 4 karnetów

g) Wejście pojedyncze: 40 zł, dla rodzeństwa: 35 zł/os.