Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODZINNE CENTRUM SPORTU DI SPORT

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Rodzinnym Centrum Sportu DI Sport wprowadzono politykę określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane są w celu zapewnienia realizacji usług sportowych  na terenie Rodzinnego Centrum Sportu DI Sport tj.: rezerwowania terminów wynajmu kortów, sali zajęć dla dzieci,  kontaktu z klientami w razie wystąpienia sytuacji specjalnych, oraz umożliwienia dochodzenia roszczeń klubu w wypadku strat powstałych z przyczyn leżących po stronie użytkownika kortu. Zbierane dane to imię, nazwisko, adres, nr telefonu, opcjonalnie adres e-mail. Za dodatkową zgodą użytkownika, klub może przesyłać informacje marketingowe np. o zwolnionym terminie wynajmu, promocjach lub ofertach typu last minute.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest DI Sport sp. z o.o. sp.k. z siedzibą: 32-040 Świątniki Górne, ul. Stawowa 18A

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby móc skorzystać z praw określonych w punktach, prosimy o kontakt z nami pod adresem: monika@disport.fun Po analizie otrzymanego zgłoszenia, otrzymają Państwo informację zwrotną dotyczącą realizacji prawa, którego dotyczyło zgłoszenie. Przewidywany czas odpowiedzi to 7 dni roboczych.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)

 Administrator informuje, że na swojej stronie internetowej stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym Twojego urządzenia końcowej (np. komputera, smartphone-u, tabletu).

Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawienie działania strony internetowej Administratora na urządzeniach końcowych swoich klientów. Mechanizm ten nie niszczy Państwa urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracji tego urządzenia, ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. Pliki „cookies” nie mają na celu identyfikowania Państwa przez Administratora.

Administrator stosuje pliki „cookies” w celu:

 • zapamiętania informacji o Państwa urządzeniu końcowym,
 • weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
 • statystycznym.

Można w każdym czasie wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator informuje jednak, że wyłączenie plików „cookis” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Administratora.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

DI Sport sp. z o.o .sp.k. stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Celem DI Sport sp. z o.o. sp.k. jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Centrum usług, Rodzinne Centrum Sportu DI Sport podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych informacji.

Dane osobowe w Rodzinnym Centrum Sportu DI Sport są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

DI Sport sp. z o.o sp.k. będzie przekazywać Państwa dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

DI Sport sp. z o.o. sp.k.  zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji m.in. zmian w obowiązujących przepisach prawa.